ПРИЯТЕЛИ НА АНТРОПОСОФИЯТА - ЕЗОТЕРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
http://anthrobg.net/

Мария Щайнер за Евритмията
http://anthrobg.net/viewtopic.php?f=126&t=1271
Страница 1 от 1

Автор:  Дорина Василева [ Пон Мар 25, 2013 9:31 pm ]
Заглавие:  Мария Щайнер за Евритмията

"Но нас ни дебнат още и други опасности. Опасността да бъде отклонено в сферата на целесъобразността това, което Рудолф Щайнер даде като чисто духовно изкуство, тази опасност също съществува. С това би му се отнел вътрешният, най-вътрешният духовен живот. Рудолф Щайнер ни даде Евритмията, за да може нашата душа съзнателно да улови това, което вече принадлежи на най-близките по-висши светове, напипвайки в свръхсетивните области по пътя на движенията на тялото, които следват етерните течения. Чрез това нашето физическо тяло постепенно бива разхлабено и може да чувствува в елемента на въздуха и на етера; така то може да подслушва, да напипва вътрешно това, което става във въздуха чрез звука, чрез гласа и да свързва с това действуващия в него поток на съзнанието чрез видимото изпращане навън на същия жест, който действува в невидимото. Това изкуство - Евритмията - не е едно копие на телесното, каквито са изобразителните изкуства, не е израз на едно душевно изживяване, каквото е танцът, какъвто е даже вдъхновена-та от космическото чувствуване и след това потопяващата се в душата музика; то не обхваща също вълнуващия се процес на времето или вътрешния живот на поезията. То е израз на нещо непосредствено духов- но: на говора - на това божествено завещание, което ни е дало възможността да проникнем материалния свят с дух и ще ни даде също възможността да се доверим постепенно на по-тънките елементи: на въздуха, на светлината, на етера. Когато този жест на гласа се вмъква в звука, тогава се ражда художествения говор. Обаче той може да си създаде едно копие във физическото тяло: тогава това, което прониква въздушния лъх като етерна строителна сила, като формиране на вълната на звука, се превръща във формиране на физическия жест. Преди всичко ръцете, които не докосват земята, а съдбата, те са в състояние да следват тези форми на въздушния полъх. В тяхната подвижност се крие възможността да бъде изобразено разнообразното богатство на говора и по този начин постоянно да се одухотворява все повече тялото. Раждащото се по този начин движение показва, какво става едно временно в етерния свят, метаморфозата се стократно и е така в състояние да обхване в себе си богатството на света, който обгръща говора. Колко бедно е в сравнение с това личното изживяване.

Това освобождаващо духа изкуство е по себе си лечебно. То дава основата, от която след това да се образува и развие една особена терапевтика. Но тук изглежда дебне една опасност и има изгледи да възникне мнението, че като ученичка на Евритмията изживяването на звуците трябва да бъде особено силно развито в органите на тялото; че не е достатъчно едно евритмично развитие, което не поставя на първо място тази цел. Това би било смърт на изкуството. Изкуството трябва да доведе до израз свръхсетивното, което е скрито зад сетивното; жестът трябва да оста- не едно загатване, един намек. Превръщане, течащ живот, носеща, стремяща се, трептяща сила, - обаче постоянно чувствувайки в играта на енергиите импулсиращото движение, проверявайки го на пространството, на въздуха, - не свързано с органите, не вземайки изходната точка от нещо телесно. Ако това би било една тенденция, която бихме искали може би също да внесем даже в третирането на езика, тогава за щастие бихме стигнали отново там, където с помощта на Рудолф Щайнер можахме да избегнем убиването и неговите усилия положени за нас биха били напразни. Ние бихме отхвърлили обратно мостовия свод, който би ни завел от другата страна. Вместо да насочим нашето внимание върху това, което живее вън и вътре в тялото като трептение на въздуха, чрез което тогава можем да обхванем светлината, обгръщащия света етер, който разпалва засилващо също нашите мускули. Ние отново бихме би-ли приковани на скалата на тялото.

Египтяните трябваше да научат да гледат надолу; от тяхното знание за духовното те трябваше да завладеят постепенно физическия свят и за тази цел да се потопят в материята. Това тяхно знание беше действу-вало също образуващо органи. Труповете бяха мумифицирани, с цел връзката, която свързваше душата и тялото, да не отслабва и след смърт- та; на мъртвия се поднасяше в дар земна храна като символ на негова- та връзка със земята. Ние трябва да вървим съзнателно по другия път, да извършим обратното действие, трябва да се дезмумифицираме. С то-ва не е казано, че трябва да презираме физическото тяло. Напротив. Ко- гато органите стават за нас говор на космическите процеси, разкривайки ни делата на Боговете, тогава е добре, тогава ние изживяваме нещо велико. Но ние искаме да живеем също и нашите художествени творби и свещените писания в тяхното величие, а не като алегории за органически процеси. Как космически процеси могат да намерят техния израз в изкуството, това Рудолф Щайнер ни показа в картините нарисувани върху куполите на изгорелия Гьотеанум. И изкуството на говора той ни по- каза, как умъртвения чрез мизерия род може да развие нова жизненост от жизнените сили на етера. Обаче за целта ние трябва да оставим даденото ни от духа изкуство, Евритмията, в неговия елемент, да не искаме някак да го задълбочим чрез потопяване във физическите органи. С това то би било опошлено. Ние бихме пресекли неговото развитие. Трябва да наблюдаваме - даже да си изясним, как реагира тялото на звучащия глас, на мелодическия звук - и след това така подслушваното да го пренесем чрез жеста в близкостоящата среда на елементите, които проникват също нашия физически свят и нашето физическо тяло, да живеем цвета, хармониите, светлината и жизнения поток…Тогава можем да дадем един отговор на вика на тварите за освобождение."

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/