ПРИЯТЕЛИ НА АНТРОПОСОФИЯТА - ЕЗОТЕРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
http://anthrobg.net/

Заблудите на Дъновизма
http://anthrobg.net/viewtopic.php?f=26&t=88
Страница 1 от 1

Автор:  blaueblume [ Чет Ное 10, 2011 11:48 am ]
Заглавие:  Заблудите на Дъновизма

Кризата в България е тотална. Кризата на духовния живот е част от нея. След като векове наред вярата в Христос и принадлежността към Българската православна църква са поддържали българския народ буден и са му давали сили да запази основните си морални добродетели, петдесетгодишният период на господство на войнстващ атеизъм се оказа пагубен за душите на много българи. Пред нас са неизброими доказателства за верността на казаното по-горе - ежедневните посегателства върху живота на родители и деца, самоубийствата в армията и в старческите домове, ширещата се наркомания - навсякъде цари духовна пустош и безнадеждност.

Институциите, от които зависи състоянието на духовния живот, са в не по-добро състояние. Църквата, училището, семейството - какво общо имат тези институции със спомените за тях отпреди петдесет или седемдесет години? Нищо общо - затова защото и те, подобно на цялото общество, се люлеят от конфликти, а нерядко са просто погълнати от нищета.

На фона на тази зловеща картина в обществения ефир нерядко ни се предлагат решения. Нека хвърлим поглед на едно от тях, което освен това има и претенцията за българска автентичност - учението на Петър Дънов (или т.нар. дъновизъм).

Още от пръв поглед безпристрастният наблюдател може да установи немаловажен факт - по сергиите с т.нар. езотерична литература дъновистките книги са далеч по-многобройни от книгите на останалите религиозни и философски течения. По Българската национална телевизия в предаването "Трето око" нерядко се прибягва до името на Петър Дънов като до безспорен авторитет, а на дъновизма са посветени цели емисии. Намеренията и размислите на модиста Пако Рабан се отразяват от българските медии не само затова, че е известен моден дизайнер, а и затова защото е последовател на Петър Дънов... Изобщо

Дъновизмът се радва на благосклонното внимание

на българските медии. Както и на Светия синод на Българската православна църква. В този смисъл ярък пример е "богословският анализ", изготвен и издаден от началника на отдел "Културно-просветен" в Светия синод на Българската православна църква Константин Златев (София, 1994, издателство "Верен"), където авторът, православен християнин и чиновник във висшата православна администрация, не отправя нито една критика към дъновизма.

Но това са случаите, когато дъновизмът се изявява на пръв план. В много други случаи става дума за дъновизъм, дори и да не се изтъква името на Дънов. Така например вестник "Труд" в броя си от 12 юли 1996 г. съобщава за намеренията на дъновистите да се въведе в училищата т.нар. паневритмия - в България е слабо известно, че това са упражнения, препоръчвани от Петър Дънов. Съобщава се, че дъновистите имат цялостна образователна програма, стъпила на заветите на Петър Дънов. В по-общ културен контекст често се лансира терминът нова култура - този термин е свързан с претенцията на Дънов да даде предписания за бъдещото състояние на културата на човечеството.

При тези многобройни позовавания на името на "Учителя Дънов", почти никога не се засягат някои, меко казано, смущаващи факти около същността на самото учение и мястото му в българския обществен живот.

Най-напред няма съмнение, че става дума за религиозно течение - Всемирното бяло братство, както се наричат дъновистите, е регистрирано като вероизповедание към Дирекцията по вероизповеданията към МС, а всяка година в Държавен вестник се публикуват и датите на официалните религиозни празници за дъновистите - това са дните на пролетното и есенното равноденствие.

Петър Дънов смята своето учение за религиозно-философска система, тъждествена с християнството. Той обаче твърди, че някои от записаните проповеди и поучения на Христос се нуждаят от съвременна интерпретация. В същото време обаче Петър Дънов изрича и твърди нещо

Кощунствено за всеки един правоверен християнин

- независимо дали става дума за православен, католик или протестант, или просто вярващ. В своето обръщение "Възвание към народа ми", произнесено през 1898 г., той завършва с думите: "Аз съм Елохим, Ангел на Завета Господен." Или с други думи казано, той декларира себе си като представител на висшата Божествена Йерархия, затова защото Елохим е едно от названията на бога в Стария завет.

Сто години след това изказване на Петър Дънов светът има премного доказателство за злото, което могат да сторят хора, смятащи себе си за богове...

Като реакция на Българската православна църква на нейния Архиерейски събор през 1922 г. Петър Дънов е обявен за самоотлъчил се от църквата Христова. В мотивите на решението се посочва между другото, че: "Петър Дънов, в своите лъжеучения, използвайки настаналия подир последните войни смут в душите на православните българи, руши в тях вярата в живия личен Бог, Твореца, Промислителя, Осветителя и Миросъздателя... че приема истинно и вярно прогласяването му от неговите заслепени почитатели не само за учител, но и за "прероден Христос"...

Трябва да се каже, че в отношенията на Петър Дънов и неговите ученици действително е съществувал ритуал, много напомнящ на отношенията между Христос и учениците му - при общите братски беседи всички са сядали на земята, а само Петър Дънов, облечен целият в бяло, е седял на бяло столче върху бяла възглавница, заобиколен от учениците си.

Имплицитно приравняване на Христос и Петър Дънов се съдържа и в термина учител, употребяван както за Исус Христос, така и за Петър Дънов.

Интересно е

Отношението на Петър Дънов към болшевизма

- това учение на атеистичния материализъм, чиито първи жертви станаха християните и техните храмове в Русия, а по-късно и на други места в Средна и Източна Европа. Ще припомним, че Петър Дънов умира в края на 1944 г., т.е. той е свидетел на голяма част от злините, сторени от болшевиките на народите от Източна Европа. И така:

"Съвременният свят е обхванат от една нова идея - болшевизма. Тя е Божествена идея, но опасно е да не се изопачи. Всяка нова идея е Божествена, но като се прилага, в нея се вмъкват човешки елементи - користолюбие, егоизъм и др., които я изопачават. Не се страхувайте, че известно движение ще вземе големи размери... Партия ли е комунизмът? Партия, но по-добра от другите... Господ е решил да оправи света чрез светските хора. Политиканите и социалистите ще оправят света, защото те искат свобода. Ще кажете: как тъй? Тези хора разрушават, не градят. Питам: когато градите нова къща на мястото на старата, не разрушавате ли първо старата и после градите? Ако не изхвърлите от ума си един стар възглед, не може да се роди нова мисъл."

Коментара относно казаното от Петър Дънов всеки може да направи за себе си, но е ясна близостта между болшевизма и дъновизма - и за двете учения са без значение причинените мъки и страдания на вярващите християни, мюсюлмани, евреи; и за двете доктрини водещ е принципът на революцията - т.е. на разрушаването, а не на еволюцията - т.е. на развитието. А близостта между дъновизъм и болшевизъм става още по-очевидна, щом войнстващият атеизъм на болшевиките може да бъде определен от Петър Дънов като Божествена идея.

Определянето на дъновизма като вероизповедание поставя и много други въпроси, свързани най-вече със светските му изяви. Това важи особено за предаванията по телевизията, пропагандиращи дъновизма, и за мястото му в образованието. Дали не сме изправени пред положението традиционната православна християнска вяра да не се допуска в училищата, а по телевизията да има само единични предавания с християнска насоченост, докато за дъновизма да съществува зелена улица за изява според желанието и убежденията на отделни журналисти и преподаватели в училищата?

Дъновизмът е учение, което по принцип е насочено към всички хора, но особено място в него заемат славяните и най-вече българите," за които Петър Дънов твърди, че са "пионерите между славяните". Има негови изказвания от типа, че "България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят", че "българския народ велико бъдеще го очаква и България ще бъде първата страна в света, където хлябът ще се раздава безплатно". Ясно се вижда, че на България и българите се отрежда някаква особено важна роля в световното духовно развитие. Тук има реална

Опасност от появата на духовен национализъм

на основата на който дадена група от хора, в случая българите, да се счита за привилегирована, и то само на основата на произхода си. Границата между истинската духовност, зачитаща най-вече постиженията на отделната личност, и фалшивата духовност, защитаваща групови интереси, при дъновизма рискува да избледнее съвсем... Още повече християнството, с традициите на което е закърмен българският народ, изрично подчертава еднаквата възможност за докосване до Духа на всеки, който приеме Христос в себе си, без разлика на националност, произход, раса и пр.

Все така сравнявайки християнството и дъновизма, бихме насочили вниманието на читателите и върху едно друго изказване на Петър Дънов:

"Някои казват: какво ще стане с България? - Щом България приеме Божественото Учение, добре ще бъде с нея. Но ако не го приеме, зле ще й бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и българите, ако попречат на Бялото братство. Да го знаят българите. Съдба има..."

Това изказване, от което лъха заплаха, поставя с особена сила въпроса за

Принудата като средство за мотивиране

на хората в духовния живот

Новата култура не бива да се създава под натиска на заплахата. С още по-голяма сила важи това за народ като българския, историческата съдба на който е изпълнена с насилие и робство.

Време е да разберем, че преживяното от пас, българите, като народ - робството и униженията, на които сме били подлагани в дългогодишната ни историческа съдба, са също така и наш исторически капитал, с помощта на който ще можем още по-добре да разберем нуждата от разцвет на християнските ценности в края на XX век. Нека също така осъзнаем, че духовният избор не е групов, а е индивидуален избор - и колкото повече истински индивидуалности тръгнат по пътя на Духа, толкова по-добре и по-пълноценно ще живеят групите хора. Но този процес не може да бъде поставян в зависимост от формалната принадлежност към едно или друго учение или народност. Така повече българи по своя собствена свободна воля ще могат да поемат по християнския европейски път!

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/1997/03/31/862532_dunovizmut_ogranichava_lichniia_duhoven_izbor/

Автор:  donda [ Чет Ное 10, 2011 2:25 pm ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Темата е преместена в правилния раздел. Моля нека мненияна ви са по-кратки!

Автор:  Pepi [ Чет Ное 10, 2011 3:51 pm ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Че то не е само Дъновизма, има най-различни духовни учения, които са актулни в днешно време.

Всъщност какво искате да кажете...

"Време е да разберем, че преживяното от пас, българите, като народ - робството и униженията, на които сме били подлагани в дългогодишната ни историческа съдба, са също така и наш исторически капитал, с помощта на който ще можем още по-добре да разберем нуждата от разцвет на християнските ценности в края на XX век. Нека също така осъзнаем, че духовният избор не е групов, а е индивидуален избор - и колкото повече истински индивидуалности тръгнат по пътя на Духа, толкова по-добре и по-пълноценно ще живеят групите хора. Но този процес не може да бъде поставян в зависимост от формалната принадлежност към едно или друго учение или народност. Така повече българи по своя собствена свободна воля ще могат да поемат по християнския европейски път!"

Много хора са ги осъзнали тия неща, че и повече дори.
Всеки е свободен да избира, да се самоопределя и единствено самия човек може да се постави в зависимост от каквото и да било - не конкретизирам- зависи само от начина му на мислене.

И какво означава "християнски европейски път" ?

Автор:  Elena [ Чет Ное 10, 2011 3:56 pm ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Цитат:
"Намеренията и размислите на модиста Пако Рабан се отразяват от българските медии не само затова, че е известен моден дизайнер, а и затова защото е последовател на Петър Дънов..."


Това го чувам за първи път. Живея във Франция и мога да кажа, че няма никаква вест по медиите за Пако Рабан (тук го смятат за малко тра-ла-ла), еле пък, че е последовател на Петър Дънов .
Може да е бил моден дизайнер, но вече не е.

Цитат:
" Все така сравнявайки християнството и дъновизма"


Според моето скромно мнение, подобни сравнения крият големи капани за авторите им.
От собствен опит ще кажа, че беседите на Петър Дънов лекуват душата- не говоря за концепция. Ако човек наистина първо се уповава на Бога, както ни учи Дънов, привързаност и отклонение в него няма да възникне, защото Бог е вечен и не можем да го загубим. В този смисъл, вечността в душата ни не изисква защита.
Св Августин е казал: "Обичай Бог и прави всичко, което искаш". Проблемът тук не е Петър Дънов. А това, че вече 2000 години хората не могат да се научат да обичат.

Намирам за чудесно желанието на Бялото братство в България да се въведе Пaневритмия в училище. Тук във Франция има вече опити, но с Био-танци (в частни училища), защото си нямат Пaневритмия, и резултатите са прекрасни. Знам, че в Италия тези танци са още по-популярни в училищната среда. По-добре е преди занятия сутрин учениците да танцуват, отколкото да правят физически упражнения.

Автор:  blaueblume [ Чет Ное 10, 2011 7:59 pm ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Всички религии се уповават на Бога,но това не значи,че всички са подходящи за настоящата епоха.
Всеки сериозен Антропософ знае,че за сегашната Пета епоха е нужно всеки сам да осъзнава смисъла на Духовните опитности, а не да се осланя на външни авторитети,както правят дъновистите.

Автор:  admin [ Чет Ное 10, 2011 8:37 pm ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Свобода на избора, свободна воля - надявам се , че това ви говори нещо.
8-)

Автор:  Elena [ Пет Ное 11, 2011 2:27 pm ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Здравей, blaueblume !

Казваш, че всички религии се уповават на Бога, но това не значи,че всички са подходящи за настоящата епоха. Но може би при някои хора упованието е формално...

Прав сте за духовната сериозност, че тя следва да преминава винаги през себе си.
Но как ?- при всеки човек е различно. Съществуват много неизвестни за нас варианти на възможно добро.

Аз пък си задавам въпрос, защо в целия свят има толкова болни хора, включително във всички духовни общества ? Всички ние посещаваме аптеките...

Ще се радвам нашите разговори да се превърнат в ползотворни дискусии.

Приятен ден ! :)

Автор:  blaueblume [ Нед Ное 27, 2011 12:57 am ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Аз не измислям нищо, аз цитирам казаното от Д-р Щайнер.Дънов сам е казвал, че чрез него говори духът Елохим,т.е.,той не говори от собствения си аз.
Може да прочетете в "Езотеричното Християнство" какво е казано:
Когато в настоящата епоха някой твърди, че друго духовно същество говори чрез него,в това винаги има нещо нездраво.
За мен това изчерпва въпроса за актуалността на учението на Дънов.То няма бъдеще в настоящата епоха на Съзнателната Душа, защото не се обръща към познавателната способност на човека.

Автор:  Elena [ Нед Ное 27, 2011 2:06 am ]
Заглавие:  Re: Заблудите на Дъновизма

Има една приказка: "По-лесно е да обуеш обувките си, отколкото да постелеш килим над цялата земя". В случая по-лесно е да обуеш антропософските си "обувки" и да вървиш по своя духовен път, отколкото да постелеш над цялата земя предпочитания си "килим".

Поздрави !

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/